VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG BETALING VIA HUMLEBÆK GYMNASTIK- OG PARKOURFORENINGS HJEMMESIDE

1 Introduktion

 1.1 Forretningsbetingelser gældende for: Humlebæk Gymnastik- og Parkour forening, herefter HGP.

Selskabsform: Forening

 CVR-nummer: 12 72 57 28

 Officiel e-mail adresse: bestyrelse@gmail.com, kasserer@humlegym.dk

 Officiel web-adresse: http://www.humlegym.dk/


2 Pris og betaling

 
 2.1 Når du køber varer og/eller ydelser via hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S, der samtidig sørger for, at din betaling overføres til HGP.

 2.2 Når du anvender hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. hos HGP accepterer du, at HGP administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet her på hjemmesiden.

 2.3 HGP kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

2.4 På hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler:
  • Dankort
  • Visa/Dankort
  • Visa
  • MasterCard
  • JCB, UnionPay
  • Diners/Discover

 
2.5 Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen.

2.6 HGP benytter DIBS og quickpay som betalingsgateway. DIBS A/S og Quickpay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S samt Nordea A/S. Læs mere på hhv. dibs.dk og quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

2.7 Alle priser nævnt på hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt.

2.8 Betaling kan kun ske online via www.humlegym.dk3 Fortrydelsesret og reklamationsret

 
3.1 Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet. Undtaget er vores prøvetræninger, her kan der fortrydes indtil 4. træningsgang.

3.2 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til HGP, som leverer ydelsen, inden udløbet af fortrydelsesretten.

3.3 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til nærværende forening, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

3.4 Der tilbydes tre prøvegange. Ved afmeldelse inden 4. træningsgang tilbagebetales kontingentet. Ved frameldelse fra hold gives kontingent ikke retur. Dog kan det resterende kontingent benyttes på andre hold eller events i indeværende sæson. Resterende kontingent kan ikke flyttes mellem medlemmer.4 Personoplysninger

4.1 Når du benytter hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

4.2 Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

4.3 De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

4.4 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

4.5 De oplysninger, du giver ved din brug af hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos HGP, samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

4.6 Som registreret bruger hos HGP har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

4.7 Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.5 Billeder

5.1 Billeder findes i tre kategorier, ”Portrætbillede”, ”Fokusbillede” og ”Situationsbillede”. Du vil blive bedt om give samtykke til en af disse, som en forsikring om at vi overholder GDPR reglerne.

5.2 Portrætbillede: Et portrætbillede er et billede, hvor den registrerede, såsom sportsudøveren, er tydeligt i (hoved)fokus for billedet. Det kan eksempelvis være en situation, hvor din forening offentliggør en nyhed om, at du har vundet et stævne, fået en pris eller lignende.

5.3 Fokusbillede: Disse typer billeder er taget i situationer, hvor en eller flere registrerede optræder sammen, men også er i (hoved)fokus for billedet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med medaljeoverrækkelser til et stævne, hvor både guld-, sølv- og bronzevinder fotograferes sammen til en nyhed eller lignende.

5.4 Situationsbillede, her behøves ikke samtykke: Situationsbilleder er billeder, hvor ingen personer er i (hoved)fokus, men hvor der tages billede af den situation, som personerne befinder sig i. Det kan eksempelvis være billeder i en hal under et stævne, hvor ingen af sportsudøverne er i fokus, men hvor billedet tages for at vise selve begivenheden. HGP behandler disse fotos på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvilket betyder, at HGP har taget stilling til billedet og vurderer, om de registrerede, der måtte optræde på billedet, har en interesse i at billedet ikke offentliggøres der overstiger den interesse, som HGP har i at offentliggøre billedet. HGP tager i den forbindelse også højde for, at den situation der fremgår af billedet, ikke er krænkende for dig som registreret.6 Brugernavn og adgangskode

6.1 Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos HGP, tildeles du et brugernavn og en adgangskode når du opretter en profil.

6.2 Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

6.3 Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på hjemmesiden, hvor du har oprettet dig som bruger.7 Nyhedsbreve

7.1 Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

7.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

7.3 Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på hjemmesiden, eller via din profil på hjemmesiden.8 Cookies

8.1 I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

8.2 I de fleste browsere kan du slette cookies under funktioner eller indstillinger - "Slet cookies"9 Tekniske krav til brugerens computerudstyr

9.1 Der arbejdes på at optimere teknikken på hjemmesiden, således at hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere og operativsystemer.10 Ansvarsfraskrivelse

10.1 HGP er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

10.2 HGP kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af hjemmesiden.

10.3 HGP tager forbehold for fejl i priser/tidspunkter/lokationer og forbeholder sig retten til ændringer.

10.4 HGP indestår ikke for, at hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

10.5 Selvom HGP tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. HGP kan foretage ændringer i materialet på denne hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og HGP forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

10.6 HGP er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

10.7 Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for HGP.

10.8 HGP påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af HGPs ydelser på hjemmesiden.

10.9 Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, skal du kontakte HGP og bede om en udredelse på dine vegne. Vi vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og finde en passende løsning.

10.10 Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på hjemmesiden. Medmindre HGP ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er HGP ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

10.11 Foreningen er underlagt, at lokale tildelingen foregår på grundlag af Fredensborg Kommunes gældende regler for lokale udlån. Reglerne kan ses på www.fredensborg.dk. Skulle der i løbet af sæsonen forekomme aflysninger eller ændringer af den tildelte tid, giver vi besked så hurtigt som muligt. Aflysninger pga. skolens egen skemalægning kan forekomme. Vi prøver så vidt som muligt at skaffe et alternativt lokale.

10.12 Der er mulighed for tilmelding, så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet. Bestyrelsen har ret til at nedlægge hold og henvise deltagere til andre hold. Dog skal instruktøren og holdet varsles og have en måned til at skaffe ekstra medlemmer.11 Kontakt

11.1. Generelt: I henhold til 10.9 vil HGP derfor så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte HGP ved at klikke på Kontakt i menuen.

11.2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte HGP som beskrevet ovenfor.

11.3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte HGP som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at HGP accepterer dine ønsker.

11.4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, HGP har leveret, kan du give feedback via Kontakt.

11.5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service HGP har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte HGP som beskrevet ovenfor. Bemærk venligst, det er dog ingen garanti for, at HGP accepterer dine ønsker.12 Force majeure

12.1 HGP er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

12.2 Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

(f) en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

12.3 Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.13 Undervisning

13.1 Medlemmer skal være modtagelig for instruktørernes undervisning og ikke forstyrre undervisningen

13.2 Kun betalende medlemmer har adgang til træningsområder.

13.3 Instruktører har til en hver tid lov at sende medlemmet ud for døren, ved gentagne advarsler så kan medlemmet udmeldes.14 Udmeldelse

14.1 Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

14.2 Ved udmeldelse i løbet af sæsonen foretages ikke tilbagebetaling af kontingent.

14.3 Medlemskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Indmeldelse er bindende indtil skriftlig udmeldelse via e-mail foreligger. Indmeldelse er med hensyn til betalingen af kontingent bindende for hele sæsonen medmindre udmeldelse i løbet af sæsonen sker pga. alvorlig sygdom/skade eller inden 4. prøvetime uanset betalingsmåde. Bestyrelsen kan udbede sig lægeerklæring hvis det findes nødvendigt.

Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende: 

(a) medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelse. 
(b) medlemmet overholder ikke de gældende handelsbetingelser.


 


Seneste nyheder